Fotografická soutěž ARCUS PHOTO.

4. ročník Fotografické soutěže ARCUS PHOTO

Podmínky soutěže:

Střední škola ARCUS, s.r.o. vyhlašuje třetí ročník fotografické soutěže. Fotografická soutěž je vyhlášena na období od 26. 1. 2024 do 1. 4. 2024.
Vyhlášení výsledků soutěže bude 8. dubna 2024. 

Účastníkem soutěže může být každý studující žák či žákyně Střední školy ARCUS, s. r. o., tedy jak z oboru Multimediální tvorba, tak oboru Cestovní ruch. Soutěže se mohou  zúčastnit žáci či žákyně gymnázia ARCUS.

Soutěžící dává svoji účastí souhlas s poskytnutím fotografií pro účel soutěže, k jejich případnému zveřejnění na webových stránkách a užití pro účely školy (v podobě elektronické i tištěné).

Každý soutěžící zpracuje dvě témata. Jedno téma je fixně stanovené (Vintage Vibes), druhé téma si soutěžící vybere ze tří možností, podle vlastních preferencí. Minimální počet fotografií u daného tématu je stanoven na 3 snímky a maximální počet je 6 snímků v elektronické podobě. Fotografie je vhodné též pojmenovat nebo opatřit stručným popisem. Fotografie se budou ukládat na dané úložiště, jež bude zveřejněné v době zahájení soutěže.

Odevzdané fotografie by měly být s minimálním rozlišením 5 Mpx (tj. aspoň 2500 px delší strana a 1800 px kratší strana) a ve formátu JPEG. Ke každé fotografii je nutné uchovat původní neupravený soubor z fotoaparátu či mobilního telefonu, v případě užití digitalizovaného kinofilmového materiálu do elektronické podoby tak původní vyvolaný negativ či diapozitiv. U každé fotografie musí být soutěžící jejím autorem.

Uvedené fotografie nesmí být v rozporu s českými zákony a dobrými mravy. Je třeba dbát ohled zejména na práva osob, jež budou na fotografii zachyceny a ideálně mít jejich souhlas k vyfotografování a užití fotografie veřejně. Ze soutěže mohou být vyloučeny fotografie porušující české zákony a práva jiných osob nebo dobré mravy, stejně jako fotografie, kde není soutěžící výslovným prokazatelným autorem fotografií. Účastník může být též vyřazen, pokud půjde o fotografii vygenerovanou umělou inteligencí, či pokud bude část fotografie touto technikou pozměněna.

Výčet témat:


Povinné téma: Fotografické série Vintage Vibes (pocit či atmosféra evokující staromódní či retro styl)

Druhé téma dle volby z následujících možností:

 

  1. Fotografická série:      Zvíře/zvířata v pohybu
  2. Fotografická série:      Jídlo je vášeň
  3. Fotografická série:      Život ve městě

 

 

Způsob hodnocení:

Odborná porota bude hodnotit kvalitu zaslaných prací. To znamená účelnost a konzistentnost fotografické série, estetické kvality jednotlivých fotografií a významovou kvalitu kompozice u jednotlivých fotografií. Koncepční a autorské uchopení zvolených témat je také jedno z důležitých kritérií hodnocení.

Vyhodnocení soutěže:

1. místo – Dárková karta do Westfield Chodov a CČM v hodnotě 5000 Kč. 

2. místo – Dárková karta do Westfield Chodov a CČM v hodnotě 3000 Kč.

3. místo – Dárková karta do Westfield Chodov a CČM v hodnotě 2000 Kč.

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.