Pro studenty

Maturitní zkoušky 2022/2023

Termíny maturitní zkoušky 2023

Písemné maturitní zkoušky 11. - 13. dubna 2023
Didaktické testy 2. - 5. května 2023
Ústní zkoušky profilové části 22. - 24. května 2023
Praktická zkouška 20. a 21. dubna 2023


Psychologické poradenství

Bezplatné psychologické poradenství na naší škole rozšiřuje služby pro vás. Je určeno převážně pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Hlavní cíl psychologického poradenství:

  • Poskytovat poradenské konzultace žákům, popř. zákonným zástupcům žáků a zaměstnancům školy. Účast na konzultacích může být v rámci školy doporučena, je však dobrovolná.
  • Poskytnout pomoc v psychicky náročných životních okamžicích (krizová intervence) formou osobní konzultace nebo zodpovězením písemného dotazu. Dotazy lze pokládat pomocí schránky důvěry ve škole nebo v online poradně
  • Poskytnout pomoc třídním kolektivům, chtějí-li zlepšit atmosféru ve třídě, zvláště s ohledem na možnou šikanu, komunikační potíže s dalšími lidmi ve škole, vztahy apod.

A kromě toho

  • Podpořit dobrou atmosféru ve škole.
  • Spolupracovat s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, dalšími pedagogy a vedením školy na mapování situace jednotlivých žáků a tříd se zaměřením na podporu žáků se speciálními vzdělávacími požadavky a žáků mimořádně nadaných.

Psychologické poradenství zajišťuje Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9.

Osobní konzultaci si můžete dohodnout na info@arcus9.cz nebo přímo u školní výchovné poradkyně Mgr. Lucie Zachové, lucie.zachova@arcus9.cz

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.