O škole

Nabízíme studijní obor:

82-41-M/17 Multimediální tvorba

 • 4leté denní maturitní studium

Pro nadcházející školní rok bude otevřena:

 • 1 třída čtyřletého studia – 26 žáků

 

Škola byla založena v roce 1993. 

Soustřeďujeme se na výuku odborných předmětů, jako jsou: digitální fotografie, video, tvorba a správa webových stránek, grafický design, multimediální tvorba, 3D modelování, výtvarná tvorba nebo dějiny výtvarné kultury.

Snažíme se žáky vést k samostatné práci a upřednostňujeme tvůrčí a individuální přístup k nim.

Absolventi naleznou své uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale zejména jako pracovníci v oblasti multimediálních technologií, programátoři, fotografové, pracovníci v oblasti výroby tiskových materiálů, filmu a střihu videa.

Výuku zajišťují kromě interních učitelů také externí odborníci z praxe a vysokých škol. Dbají na individuální přístup k žákům a poskytují jim dle potřeby konzultace. Pravidelný kontakt školy s rodiči je doplněn písemným hodnocením prospěchu žáka ve čtvrtletích v jednotlivých předmětech. Rodiče mají možnost sledovat klasifikaci prostřednictvím internetu, stejně jako příchod a odchod žáků. Všechny studijní podklady mají žáci k dispozici v zabezpečené internetové aplikaci.


Školné

Školné činí 32 000 Kč za rok.

Učebnice a sešity poskytujeme žákům zdarma.


Vybavení školy

 • 5 učeben výpočetní techniky (z toho dvě učebny s Apple iMac).
 • Každá učebna disponuje datovým projektorem s počítačem a ozvučením.
 • 6 plně klimatizovaných učeben, v ostatních jsou rekuperační jednotky s výměnou vzduchu a chlazením.
 • Wi-Fi připojení v celé budově školy.
 • Učitelé používají při výuce Google Classroom, Google Meet. 
 • Nově zařízený ateliér, který slouží jak pro výuku, tak pro mimoškolní aktivity žáků.
 • 3D tiskárna a grafický lis. 
 • Profesionální videokamery se záznamem ve 4K rozlišení.
 • Digitální zrcadlovky s širokým výběrem objektivů.
 • Fotoateliér se studiovým vybavením.
 • Školní občerstvení, ve kterém si mohou zakoupit nápoje, svačiny, ovoce, teplé pokrmy a zdravou výživu.
 • Sledování docházky žáků on-line pomocí docházkového systému.
 • Informační panel, na kterém se žáci pravidelně dozvídají o novinkách a připomínají si akce, které nedávno skončily.

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.