Pro uchazeče

Výsledky přijímacího řízení

Proč studovat u nás

Multimediální tvorba je velmi atraktivní studijní obor. Absolventi díky nabytým odborným znalostem naleznou své uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale zejména jako pracovníci v oblasti multimediálních technologiích, v DTP studiích, programátoři, grafici, fotografové, pracovníci v oblasti reklamy, filmu a výroby tiskových materiálů.

Hlavní přednosti…

 • Výborná dopravní dostupnost (nedaleko stanice metra B Hloubětín).
 • Od prvního ročníku se vyučují povinně dva cizí jazyky, žáci si vybírají z anglického, německého, španělského, ruského a francouzského jazyka.
 • Žáci mají k dispozici výukové materiály on-line. 
 • Pravidelné workshopy a plenéry v terénu.
 • Zahraniční exkurze (Itálie, Nizozemí, Rakousko a Německo). 
 • Pět počítačových učeben, z toho dvě odborné učebny s iMac pro grafické a filmové práce.
 • Rodiče i pedagogové mají možnost sledovat docházku žáků pomocí on-line docházkového systému.
 • Sledování klasifikace žáků on-line. 
 • Škola každoročně poskytuje žákům sešity a učebnice zdarma (vyjma pracovních a jazykových učebnic).
 • Nadstandardní výuka profilových předmětů.

 

Vyučované předměty

Klasická média: 

výtvarná a prostorová tvorba

 • výtvarná tvorba
 • figurální kresba

Digitální média:

 • video (Adobe AfterEffects, Adobe Premiere, DaVinci)
 • 3D modelování (Cinema 4D)
 • tvorba a správu webových stránek
 • digitální fotografie (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom)
 • grafický design (Adobe Illustrator, Adobe InDesign) 


Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vyplněná přihláška na běžném formuláři, kterou je nutno ihned zaslat na adresu naší školy, nejpozději do 30. listopadu.

Formulář přihlášky ke stažení.

Žáci jsou ke studiu přijímání na základě talentové zkoušky.

V příštím školním roce může být přijato 26 uchazečů.

Dny otevřených dveří

 • 13. září 2023 (středa) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 18. října 2023 (středa) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 7. listopadu 2023 (úterý) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 27. listopadu 2023 (pondělí) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 11. prosince 2023 (pondělí) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 15. ledna 2024 (pondělí) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 7. února 2024 (středa) od 15.00 do 18.00 hodin

Informace o studiu na naší škole spojené s prohlídkou školy začínají v 15:00, 16:00 a 17:00 hod.

Příprava na talentové zkoušky

KROUŽEK KRESEBNÝCH DOVEDNOSTÍ

 • zahajuje ve čtvrtek 14. září 2023 v 17:00 hod.
 • koná se každý čtvrtek v rozsahu dvou hodin
 • kurz bude ukončen 18. ledna 2024
 • cena 5250,- Kč (zahrnuje kreslící karton, papíry, běžné kreslící pomůcky – tužka, uhel)

Čtvrteční kurz je zcela obsazen! Nepřihlašujte se na tento den!

Otevíráme mimořádný 3. kurz od úterý 19. září 2023 pro 13 účastníků.  

Zapsáni budou zájemci, kteří budou mít uhrazenou cenu kurzu (do naplnění kapacity).

Přihlaste se po úhradě na email info@arcus9.cz. Vždy uveďte jméno žáka, telefon a email.

Úhradu proveďte prosím na účet: 136 420 207/ 0100 a do textu napište: kurz a jméno účastníka.

Témata, kterými budou účastnici kroužku provedeni:

1) Kresba a její přesahy, studie tužkou, přírodním uhlem, přírodní rudkou, tuší. Seznámení se, se základními proporcemi a vztahy mezi předměty.

 • Zátiší s geometrickými tělesy
 • Tradiční zátiší z denních předmětů

2) Malba – temperovými barvami, malba akvarelovými barvami.

 • Seznámení se s druhy a teorií barev, míchání barev.
 • Základní zvládnutí práce s barvami.

3) Studie krajiny různými technikami (malba, kresba)

4) Studie obličeje – portrét, autoportrét – základní principy pro kresbu portrétu

5) figura – základní principy pro kresbu figury

 • pro pokročilejší je možná malba portrétu i figury.

Během každého setkání mohou uchazeči konzultovat svoje domácí práce.

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.