Pro uchazeče

Proč studovat u nás

Multimediální tvorba je velmi atraktivní studijní obor. Absolventi díky nabytým odborným znalostem naleznou své uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale zejména jako pracovníci v oblasti multimediálních technologiích, v DTP studiích, programátoři, grafici, fotografové, pracovníci v oblasti reklamy, filmu a výroby tiskových materiálů.

Hlavní přednosti…

 • Výborná dopravní dostupnost (nedaleko stanice metra B Hloubětín).
 • Od prvního ročníku se vyučují povinně dva cizí jazyky, žáci si vybírají z anglického, německého, španělského, ruského a francouzského jazyka.
 • Žáci mají k dispozici výukové materiály on-line. 
 • Pravidelné workshopy a plenéry v terénu.
 • Zahraniční exkurze (Itálie, Nizozemí, Rakousko a Německo). 
 • Pět počítačových učeben, z toho dvě odborné učebny s iMac pro grafické a filmové práce.
 • Rodiče i pedagogové mají možnost sledovat docházku žáků pomocí on-line docházkového systému.
 • Sledování klasifikace žáků on-line. 
 • Škola každoročně poskytuje žákům sešity a učebnice zdarma (vyjma pracovních a jazykových učebnic).
 • Nadstandardní výuka profilových předmětů.

 

Vyučované předměty

Klasická média: 

výtvarná a prostorová tvorba

 • výtvarná tvorba
 • figurální kresba

Digitální média:

 • video (Adobe AfterEffects, Adobe Premiere, DaVinci)
 • 3D modelování (Cinema 4D)
 • tvorba a správu webových stránek
 • digitální fotografie (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom)
 • grafický design (Adobe Illustrator, Adobe InDesign) 


Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vyplněná přihláška na běžném formuláři, kterou je nutno ihned zaslat na adresu naší školy, nejpozději do 30. listopadu.

Formulář přihlášky ke stažení.

Žáci jsou ke studiu přijímání na základě talentové zkoušky.

V příštím školním roce může být přijato 26 uchazečů.

 


Dny otevřených dveří

 • 19. září 2022 (pondělí) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 19. října 2022 (středa) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 3. listopadu 2022 (čtvrtek) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 29. listopadu 2022 (úterý) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 8. prosince 2022 (čtvrtek) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 16. ledna 2023 (pondělí) od 15.00 do 18.00 hodin
 • 15. února 2023 (středa) od 15.00 do 18.00 hodin


Příprava na talentové zkoušky

KROUŽEK KRESEBNÝCH DOVEDNOSTÍ

 • zahajuje ve čtvrtek 15. září 2022 v 17:00 hod.
 • koná se každý čtvrtek v rozsahu dvou vyučovacích hodin
 • kurz bude ukončen 19. ledna 2023
 • cena 2800,- Kč (zahrnuje kreslící karton, papíry, běžné kreslící pomůcky – tužka, uhel)

Úhradu proveďte prosím na účet: 136 420 207/ 0100 a do textu napište: kurz a jméno účastníka.

Témata, kterými budou účastnici kroužku provedeni:

1) Kresba a její přesahy, studie tužkou, přírodním uhlem, přírodní rudkou, tuší. Seznámení se, se základními proporcemi a vztahy mezi předměty.

 • Zátiší s geometrickými tělesy
 • Tradiční zátiší z denních předmětů

2) Malba – temperovými barvami, malba akvarelovými barvami.

 • Seznámení se s druhy a teorií barev, míchání barev.
 • Základní zvládnutí práce s barvami.

3) Studie krajiny různými technikami (malba, kresba)

4) Studie obličeje – portrét, autoportrét – základní principy pro kresbu portrétu

5) figura – základní principy pro kresbu figury

 • pro pokročilejší je možná malba portrétu i figury.

Během každého setkání mohou uchazeči konzultovat svoje domácí práce.

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.